Make your own free website on Tripod.com

คุณแม่คนเก่งกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เมื่อคุณแม่คนใหม่ตัดสินใจให้ลูกกินนมตัวเองนั้น นอกจากลูกน้อยจะได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ยังทำให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมากขึ้น แต่วันหนึ่งเมื่อคุณแม่จำเป็นต้องกลับไปทำงานนอกบ้าน ก็จะเกิดความกังวลถึงปัญหาที่จะตามมา

ธรรมชาติได้สรรสร้างให้แม่และลูกมีความผูกพันต่อกันด้วยการให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นเป็นโอกาสให้แม่ได้แสดงบทบาทของความเป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์ สวยงาม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงและความเพียรพยายามของแม่เป็นสำคัญ แต่เมื่อแม่จะต้องกลับไปทำงานตามปกติ ปัญหาอย่างหนึ่งของแม่ที่ให้นมลูก คือการปรับตัวสำหรับการให้นม เช่น เมื่อใกล้วันกลับไปทำงานแม่ควรเริ่มฝึกให้ลูกกินนมแม่จากช้อน โดยการที่แม่บีบนมใส่ถ้วยหรือแก้วแล้วป้อนให้ลูกกิน ส่วนในช่วงวันหยุดหรือเวลาก่อนและหลังไปทำงานนั้น แม่ควรจะให้ลูกดูดนมแม่ทุกมื้อ

ก่อนออกจากบ้านไปทำงาน แม่ควรบีบน้ำนมใส่ภาชนะที่ต้มสะอาด มีฝาปิดมิดชิดเพื่อเก็บไว้ป้อนให้ลูกกิน นมแม่นี้เมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้ถึง 48 ชั่วโมง หากอยู่ในอุณหภูมิปกติจะอยู่ได้ 6 ชั่วโมง และในระหว่างที่แม่อยู่ที่ทำงานนั้น แม่ก็อาจจะบีบน้ำนมเก็บใส่ภาชนะสะอาด ใส่ตู้เย็นไว้เพื่อนำกลับมาป้อนลูกที่บ้านด้วยก็ได้ และหากที่ทำงานของแม่หรือบริเวณใกล้เคียงมีสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน คุณแม่อาจนำลูกไปฝากเลี้ยง และแวะไปให้นมลูกได้ในช่วงพัก หรือพักกลางวัน ซึ่งการให้ลูกกินนมแม่นั้น ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวจนถึง 4 เดือนเป็นอย่างน้อย แล้วจึงค่อยให้อาหารเสริมอย่างอื่น ลูกสามารถกินนมแม่และอาหารเสริมอื่น ๆอย่างต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 2 ปี

สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ยังมีคุณแม่ใหม่อีกหลายคนที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ลูกได้ดื่มนมจากอกของตัวเอง ในวันนี้เรามาคุยกันถึงหัวใจสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันนะคะ

ก้าวแรกที่จะทำให้แม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองนั้น ผู้เป็นแม่เองจะต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่สำคัญของนมแม่ต่อลูกน้อย เช่น การให้ลูกได้ดูดน้ำนมจากอกแม่จะช่วยให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพราะน้ำนมแม่มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของลูก และน้ำนมแม่ก็มีภูมิคุ้มกันโรค ทั้งยังช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วย นอกจากนั้นการที่ลูกดูดนมจากอกแม่ยังเป็นการสร้างการผูกพันระหว่างแม่กับลูกได้ดีที่สุด ซึ่งหัวใจสำคัญหรือเทคนิคของความสำเร็จในการให้นมแม่นั้นก็คือ ดูดเร็ว ดูดบ่อย และดูดอย่างถูกวิธี

ดูดเร็ว

ก็คือ ลูกจะต้องได้ดูดนมแม่ทันที ภายใน ครึ่งชั่วโมงหลังคลอด เพราะช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ลูกตื่นเต็มที่และพร้อมที่สุดในการเรียนรู้โลกใหม่ การดูดของลูกจะกระตุ้นฮอร์โมนสร้างน้ำนมของแม่ ยิ่งเริ่มต้นให้ลูกดูดนมแม่เร็วเท่าไรนมแม่ก็จะมาเร็วเท่านั้น

ดูดบ่อย

หมายถึงการให้ลูกดูดนมแม่บ่อย ๆ โดยเฉพาะใน 2-3 วันแรกหลังคลอด ควรให้ลูกดูดนมอย่างน้อย 8-10 ครั้งต่อวัน เพื่อจะช่วยให้ร่างกายของแม่มีการสร้างน้ำนมมากพอกับความต้องการของลูก

ดูดถูกวิธี

คือ ให้ลูกอมหัวนมให้ลึกถึงลานนม จัดท่านอนของลูกและท่าของแม่ให้ถนัด เมื่อทั้งแม่และลูกอยู่ในท่าที่ถูกต้องแล้ว แม่ก็จะไม่รู้สึกเจ็บขณะที่ลูกดูดนมด้วย
การดูดนมที่ถูกวิธีนั้น จะช่วยป้องกันปัญหาเจ็บหัวนม หัวนมแตก และช่วยให้ลูกได้น้ำนมอย่างเต็มที่จากการดูดด้วย

เอกสารเผยแพร่โดยกรมอนามัย


ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค