Make your own free website on Tripod.com

โรคข้อเสื่อม

ผู้สูงอายุมักมีอาการปวดข้อ โดยเฉพาะ ข้อเข่า ข้อตะโพก หัวใหล่ หลัง และกระดูกต้นคอ อาการที่พบมีดังนี้
  • มีอาการติดขัดหรือฝืดของข้อ ขณะตื่นนอนตอนเช้า หรือจากการที่ไม่ได้เคลื่อนใหวข้อนั้นนานๆ
  • มีเสียงดังกรอบแกรบภายในข้อเวลาเคลื่อนใหว
  • มีอาการบวมที่ข้อ
  • อาจเกิดอาการปวดร้าว หรือชาที่แขนขาจากการกดทับเส้นประสาทบริเวณต้นคอ

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคข้อเสื่อม

  1. ควบคุมไม่ให้อ้วนโดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  2. ลดการใช้ข้อในท่าที่ผิด เช่นนั่งยองๆ นั่งขัดสมาธินานเกินไป
  3. บริหารกล้ามเนื้อบริเวณข้อให้แข็งแรง
  4. เมื่อมีอาการปวดข้อ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษา และฟื้นฟูสภาพข้อเสื่อมอย่างถูกต้อง


ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค